Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oleum Menthae piperitae. Pepermuntolie.

De vluchtige olie, door destillatie met water bereid uit de versche bladen en de bloeiende toppen van M e n t h a p i p erita, Linn. Sp. PI. 576.

Kleurloos of lichtgeel; smaak eigenaardig, brandend, niet bitter; bij inademing de gewaarwording van koude in de mondholte veroorzakende. Soortelijk gewicht 0,900 — 0,920.

Een mengsel van 2 cM? Pepermuntolie, 2 cM? ijsazijn en 1 druppel salpeterzuur wordt allengs donkerblauw en fluoresceert daarbij koperrood.

Pepermuntolie moet met spiritus in elke verhouding een helder mengsel geven en in 5 volumina verdunden spiritus tot een heldere of slechts zwak opalesceerende vloeistof oplosbaar zijn.

Of het mentholgehalte van Pepermuntolie voldoende is, wordt aldus onderzocht: Kook zacht ongeveer 20 cM? Pepermuntolie met een gelijk volumen azijnzuuranhydride en 2 G. watervrij natriumacetaat gedurende 1 uur; wasch de olie 2 malen met water, daarna met natriumcarbonaat (1 = 20) en ten slotte nogmaals met water: droog haar met uitsredroocd

• "O

natriumsulfaat. Kook 10 G. der aldus geacetyleerde olie 1 uur met 50 cM? alkoholische N. kaliloog; voeg ongeveer 1 cM? phenolphthaleïne toe, en titreer het vrije alkali terug met N. chloor waterstof zuur. Hiervoor mag niet meer dan 21,0 cM? vereischt worden.

+ Oleum Myristicae expressum. Muskaatboter.

Het mengsel van vette en vluchtige olie, door warme persing verkregen uit Muskaatnoten.

Sluiten