Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt 3 cM? Ricinusolie eenige minuten geschud met 3 cM? zwavelkoolstof en 1 cM? zwavelzuur, dan mag het mengsel wel geel, doch niet bruin of zwart worden.

+ Oleum Rosarum.

Rozenolie.

De vluchtige olie, door destillatie met water bereid uit de versche bloembladen van eenige soorten van het geslacht R o s a.

Bij 20° lichtgele of zwakgroene vloeistof; reuk sterk en zuiver naar rozen, doch eerst goed waarneembaar, als de olie vooraf sterk verdund is. Soortelijk gewicht bij 30°: 0,850 — 0,860.

Bij afkoeling scheiden zich uit de olie eerst kristalletjes af; daarna gaat zij in een meer of minder vaste kristalbrij over.

Rozenolie moet met het 10-voudig volumen spiritus een mengsel geven, dat sterk troebel is door vlokken, die bij verwarming tot even boven 30° deels oplossen, deels smelten en als druppels op de vloeistof drijven.

+ Oleum Rosmarini.

Rosmarijnolie.

De vluchtige olie, door destillatie met water bereid uit de bladen van Rosmarinus officinalis, Linn. Sp. PI. 23.

Kleurloos? of zwak-groengeel; reuk aromatisch, sterk kamferachtig; smaak aromatisch bitter en verkoelend. Soortelijk gewicht 0,900-0,920. Draaiing in den polarimeter bij een buislengte van 2 dM. ten hoogste -f- 15°; ook het bij destillatie

Sluiten