Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt een mengsel van 2 cM? spiritus en 25 cM? water met 500 inG. Kaliumpermanganaat gekookt en gefiltreerd, dan geeft 5 cM? van het kleurlooze filtraat, met 500 mG. wijnsteenzuur een wit, kristallijn neerslag.

\\ ordt 5 cM? van het filtraat gebracht op een kleurlooze oplossing van 5 mG. diphenylamine in 5 cM? zwavelzuur, dan mag de grenslaag niet blauw worden (nitraten en ehloraten). Met salpeterzuur zuur gemaakt, mag een ander deel dier vloeistof door baryumnitraat en door zilvernitraat niet terstond troebel worden.

De oplossing van 100 mG. Kaliumpermanganaat in 50 cM? water moet, na toevoeging van 10 cM? kaliumiodide (1 = 10) en 10 cM? zoutzuur, niet minder dan 30,9 cM? N. natriuinthiosulfaat ter ontkleuring vereischen.

+ Petala Rhoeados. Klaprozen.

De bloembladen van Papaver Rhoeas, Linn. Sp. PI. 507.

1 en hoogste 5 cM. lang en 9 cM. breed; geen nagel; plaat < 1 wars-langwerpig, dikwijls met min of meer ingesneden voet en daardoor niervormig; rand gaaf; in verschen toestand scharlakenrood, veelal met een purperzwarte hartvlek van verschillenden vorm; gedroogd vuil-purperkleurig, dun, zeer ineengeschrompeld, vaak samengekleefd.

In verschen toestand, reuk zwak verdoovend; gedroogd, bijna reukeloos; smaak een weinig slijmerig, min of meer bitter.

Sluiten