Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ Petala Rosae. Rozebladen.

De bloembladen van Rosa gallica, Linn. Sp. PI. 492, uit dubbele bloemen, vóór haar volkomen ontplooiing, verzameld.

Tot 3,5 cM. lang; nagel klein, in verschen toestandgrootendeels wit, gedroogd geel; plaat omgekeerd-eirond of bijna cirkelrond, meestal met een eenigszins ingesneden top; rand gaai; donkerrood, fluweelachtig, moer of min ineengeschrompeld.

Reuk aangenaam; smaak een weinig samentrekkend en zwak bitter.

+ Phenacetinum. Phenacetine.

Acetyl-paraphenetidine.

C8 H4.NH(C3 H30).0C2 H; .1,4.

Kleur- en reukelooze, glanzende kristalblaadjes, die bij 134°-135° smelten en bij sterkere verhitting geheel verbranden. Phenacetine is in 1800 deelen water en in 25 deelen spiritus oplosbaar. Deze oplossingen reageeren neutraal.

Wordt Phenacetine met salpeterzuur geschud, dan wordt het zuur oranjegeel, de Phenacetine geel gekleurd.

Wordt 200 mG. Phenacetine met 2 cM? zoutzuur 1 minuut gekookt, de vloeistof met 30 cM? water verdund en, na bekoeling, gefiltreerd, dan wordt het filtraat door 6 druppels chroomzuur (3=100) allengs robijnrood.

Wordt 100 mG. Phenacetine met 1 cM? zwavelzuur voorzichtig verhit, totdat de vloeistof lichtbruin is geworden en

Sluiten