Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lossing geven, die blauw lakmoespapier niet of slechts zwak rood kleuren mag.

Buiten invloed van het licht te bewaren. Grootste gift per keer 100 mG.

Grootste gift per etmaal 300 mG,

Meng

honderd deelen Phenol, vooraf gesmolten, . 100

met

twintig deelen Water 20

Kleurlooze, allengs eenigszins gekleurd wordende, heldere vloeistof, die bij 5° vloeibaar blijft. Soortelijk gewicht 1,063 -1,065.

1 Deel Vloeibaar Phenol moet met 10,3 deelen water een heldere oplossing geven, die blauw lakmoespapier niet of slechts zwak rood kleuren mag.

Buiten invloed van het licht te bewaren.

+Phosphas calcicus. Calciumphosphaat.

CaHP04.2H20.

Voeg bij een mengsel van

vijftig deelen Zoutzuur 50

en

vijftig deelen Water 50

allengs

tien deelen Calciumoxyde, 10

vooraf met de dubbele hoeveelheid water gebluscht.

Phenol u m liq uefactu m. Vloeibaar Phenol.

Sluiten