Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meng de alkalisch reageerende vloeistof met zooveel chloorwater, dat zij duidelijk naar chloor riekt; verwarm de vloeistof, totdat zij kookt, en filtreer. Voeg bij het tot 25° bekoelde tiltraat, onder omroeren, een oplossing van

een en zestig deelen Natriumphosphaat. ... 61

in

driehonderd deeleu Water 300

Verzamel het neerslag op een doek, en wasch het zoolang met water uit, totdat 5 cM? van de afloopende vloeistof, met 1 druppel salpeterzuur zuur gemaakt, door zilvernitraat nog slechts zwak troebel wordt. Pers uit; droog bij een temperatuur, die 35° niet te boveu gaat, en breng tot poeder.

Wit, lijn, licht, microkristallijn, reuk- en smaakloos poeder, dat aan water nagenoeg niets afstaat en met verdund zoutzuur of met verdund salpeterzuur, zonder opbruisen, een heldere eu kleurlooze vloeistof geeft.

l)e bij verwarming niet azijnzuur verkregen oplossing geeft met ammoniumoxalaat een wit neerslag.

Met zilvernitraat bevochtigd, geeft Calciumphosphaat een geel mengsel, dat blauw lakmoespapier rood kleurt.

Calciumphosphaat mag, met zwavelammonium bevochtigd, niet donker van kleur worden.

De met behulp van verdund salpeterzuur verkregen oplossing in water (l =40) moet met baryumnitraat en met zilvernitraat minstens 1 minuut helder blijven.

Het gas, ontwikkeld door inwerking van een stukje zink op de oplossing van 1 G. Calciumphosphaat in 10 cM? verdund zoutzuur, mag filtreerpapier, bevochtigd met inercurichloride, binnen 15 minuten niet geel kleuren.

Bij gloeiing moet Calciumphosphaat 25,0 —26,5 pet. aan gewicht verliezen; de gloeirest moet zuiver wit zijn.

Sluiten