Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Radix Ipecacuanhae. Ipecacuanhawortel.

De verdikte bijwortels van Psychotria Ipecacuanha, Stokes, Bot. Mat. Med. I. 365 (Uragoga Ipecacuanha, Baill. Hist. PI. VII. 281).

Lang tot 1,5 dM., maar gewoonlijk in stukken gebroken van hoogstens 5 tot 7 cM. lengte, dik tot 5,5 mM.; hard en bros; cylindervormig of zwak kegelvormig, steeds min of meer onregelmatig gebogen, zelden een weinig vertakt; met dicht opeenstaande, ringvormige verdikkingen van ongeveer 1 mM. breedte; zij omgeven meestal den wortel niet geheel, maar de niet gezwollen plekken zijn bij opvolgende verdikkingen naar verschillende zijden gekeerd, zoodat de wortel als geheel vrij wel gelijkmatig cylindervormig blijft; tusschen deze verdikkingen op vele plaatsen barsten, die rondom tot op het hout doorgaan. Oppervlak fijn overlangs gerimpeld, dof donker grijsbruin, soms meer roodbruin. Dwarse breuk van den bast licht grijsbruin, glad, dof, hoornachtig, soms meelachtig; van het hout wit. Hout tot 2 mM. dik, op dwarse doorsnede eenigszius hoekig; hier en daar laat de bast rondom gemakkelijk van het hout los.

Voor het gebruik moet de bast van het hout bevrijd worden.

Microscopie van het poeder. Zetmeel, zeer veel als losse korrels, maar ook in dunwandige, kleurlooze parenchymcellen; onder de korrels vele enkelvoudige van hoogstens 12 y. middellijn, ongeveer bolvormig, met weinig in 't oog vallend kernvlekje en lagen; maar nog meer samengestelde, meest 2-, 3- of 4-,maar soms tot 12- adelphisch, de deelkorrels dikwijls onderling zeer verschillend in grootte. Kurkcellen, schijfvormig, 5tot 6-hoekig, met dunne, donker roodbruine wanden. Raphiden, lang ongeveer 45 fi, dun, soms nog in bundels binnen parenchymcellen. Xyleembestanddeelen, vezelachtig, dikwan-

Sluiten