Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormen niet zelden overlangs gerichte, ruitvormige mazen, waarbinnen de donkere streepjes voorkomen, soms ook vormen deze laatste stervormige figuurtjes; het oppervlak is bestoven met bruingeel rhabarberpoeder. Dwarse breuk onetl'en, korrelig, grijswit, eveneens met talrijke, zeer fijne, donkerroodbruine streepjes (mergstralen). De dwarse doorsnede is door deze streepjes als het ware gemarmerd en vertoont, glad gemaakt, en vooral na bevochtiging, in 't algemeen de volgende donkerbruine teekeningen op licht bruingelen grond: aan den omtrek fijne, straalsgewijze gerichte, verschillend gekromde strepen, die, als de stengelvoet niet te diep afgeschild is, dicht bij den omtrek door een bruine cambiumlijn doorsneden worden; meer naar binnen vormen de streepjes veelal stervormige, soms eenigszins gerekte figuren van 5 tot 10 mM. middellijn, overeenkomende met de mergstralen van dwars doorgesneden, secundaire geleidende bundels; vooral in het binnenste gedeelte zijn deze ook dikwijls zóó gericht, dat zij overlangs doorgesneden zijn, en zijn de bruine strepen daardoor niet zelden onregelmatig gerangschikt en gekromd, ook veel langer en dikker.

Bij het kauwen knarst Rhabarberwortel tussclien de tanden en kleurt het speeksel geel.

Microscopie van het poeder. Losse zetmeelkorrels, vele enkelvoudig, dikwijls 15 tot 18 maar ook veel kleiner, ongeveer kogelrond, met een centrale kernspleet, meestal zonder duidelijke lagen; samengestelde korrels in geringer aantal, 2- tot 4-adelphisch. Kristalsterren, tot 145 fi in middellijn, los of in dunwandige parenchymcellen. Netvaten met grove mazen, ook in bundels. Dunwandig parenchym. Strengen van sterk platgedrukt, dunwandig phloëemweefsel. In nagelolie tal van dunwandige parenchymcellen, geheel met een roodbruine, gelijkmatige massa gevuld, ook losse schilfers en klompen van dergelijke massa's afkomstig; celwanden en zetmeel volkomen kleurloos. In water en chloralhydraat

Sluiten