Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lossen alle bruine massa's met een gele kleur op; door kaliloog ontstaat een donker-steenroode oplossing.

Reuk eigenaardig aromatisch, zuurachtig; smaak bitterachtig, eenigszins samentrekkend.

Het aschgehalte van het poeder moet 5 tot 12 pet. bedragen.

+ Radix Rhinacanthi. Rhinacanthuswortel.

De wortels met de stengelgedeelten, waaruit zij voortkomen, van Rhinacanthus communis, Nees, in Wall. PI. As. Rar. III. 109.

Stengelstukken tot 16 cM. lang, tot 1,6 cM. dik; sommige kort ineengedrongen en dik, andere slank met goed ontwikkelde leden van hoogstens 7 cM. lengte en gezwollen knoopen, al of niet vertakt, vertakking meestal niet zeer rijkelijk en alle takken ongeveer evenwijdig aan elkaar loopende, Bijwortels aan de ineengedrongen stengelstukken in groote menigte bij elkaar gezeten, en uit de knoopen der slanke takken in dichte bossen te voorschijn komende; vele ook losgeraakt; lang tot 25 cM., vele dik ongeveer 1 mM., maar ook vele dunner; hier en daar vertakt; onregelmatig bochtig. Oppervlak van alle deelen vrij licht aardbruin, min of meer overlangs gerimpeld, vooral bij de wortels. Stengels en wortels tamelijk bros. Stengels bij het breken stuivend; dwarse breuk oneffen; bast dun; hout hard, geelachtig wit; merg vrij aanzienlijk, sponsachtig, helder wit.

Reuk eigenaardig; smaak flauw.

Een spiritueus aftreksel (1 = 10) is licht-wijnrood van kleur, en wordt door toevoeging van alkali paars, van zuur geel.

Rhinacanthus communis wordt in Nederlandsch Oost-Indië o. a. treba djapau genoemd.

Sluiten