Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gele kleurstof uit. In iood-chloralhydraat ontstaan na eenige minuten vele donkerbruine kristalplaatjes, vierkant, langwerpig, zeshoekig of van anderen vorm, dikwijls ook verscheidene met elkaar verbonden. In sterk salpeterzuur wordt het poeder donker roodbruin. In verdund salpeterzuur ontstaan tallooze, tijne, gele kristalnaalden, die dikwijls eenigszins samenhangen (berberine).

Reuk zwak verdoovend; smaak bitter.

Het aschgehalte van poeder van Hydrastiswortel mag niet meer dan 6 pet. bedragen.

+ Rhizoma Iridis.

Iriswortel.

De zorgvuldig geschilde wortelstok van Iris florentina, Linn. Syst. ed. X. 863, I. germanica, Linn. Sp. PI. 38 en I. pal lid a, Lam. Encyc. III. 294.

Stukken tot 15 cM. lang, tot 5 cM. breed en tot 2,5 cM. dik; zwaar, hard en vast; bij het breken stuivend; bestaande uit 3 tot 8 verbreede jaarloten. Elke jaarloot eenigszins platpeervormig, dun en cylindervormigaan voet en top, het breedst boven het midden; de breede gedeelten naar boven gewelfd en daardoor «le geheele wortelstok in een loodrecht vlak golfvormig gebogen; op de breedste gedeelten soms aan 1, of aan beide zijden van een tak voorzien. Oppervlak eenigszins kantig door het schillen, wit of licht geelachtig. De bovenzijde van het verbreede deel van elke jaarloot vertoont een 12-tal dwarse gleuven, overeenkomende met de litteekens van bladen en soms om en om naar rechts en naar links breeder wordend, bovendien met deze litteekens overeenstemmende rijen van kleine putjes, de afgebroken vaatbundels der bladen; dergelijke maar ondiepere bladlitteekens met vaatbundels ook

Sluiten