Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ Rhizoma Podophylli. Podophyllumwortel.

De wortelstok met de bijwortels van Podophyllum peltatum, Linn. Sp. PI. 505.

lot 20 cM. lange stukken, met gezwollen gedeelten op 5 tot 10 cM. afstand van elkander; van deze uit soms 2- tot 3-deelige vertakking. De langere, dunne gedeelten dik tot 6,5 mM.; cylindervormig, dikwijls van onderen naar boven min of meer afgeplat, niet geleed of alleen aan de uiteinden met enkele onregelmatig ringvormige, dikwijls schuin geplaatste litteekens van bladscheeden. De kortere, verdikte gedeelten lang 1 tot 2 cM., dik tot 1,6 cM.; kort geleed, met een aantal ringvormige, weinig verheven, dicht bij elkander geplaatste litteekens van bladscheeden; van boven met een ongeveer cirkelrond, vrij sterk uitgehold litteeken van een stengel; van onderen met een 10-tal verspreide, draderige bijwortels of meestal slechts de vuilwitte litteekens daarvan. Ook aan de uiteinden der dunnere gedeelten soms enkele wortels. Losse bijwortels, dik ongeveer 1,5 mM., vrij talrijk. Oppervlak van den wortelstok effen of eenigszins overlangs gerimpeld, donkerder of lichter roodachtig of aardachtig bruin; de wortels lichter van kleur. Dwarse breuk hoornachtig en lichtbruin, of meelachtig en wit, niet zelden beide gevallen nevens elkander op dezelfde breuk; buitenste laagje donkerder bruin, halverwege den straal een kring van ten hoogste 40 vaatbundels.

Reuk, vooral na bevochtiging met warm water, verdoovend; smaak bitterachtig en scherp.

Sluiten