Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tachtig deelen Poeder van Suiker, .... 80

en damp uit op een waterbad.

Bruinrood, eenigszins wateraantrekkend poeder, dat zoet en zwak naar ijzer smaakt en met 20 deelen water een heldere oplossing geeft.

De oplossing iu water (1 = 20) mag door kaliumferrocyanide met van uiterlijk veranderen; na daaropvolgende toevoeging van zoutzuur ontstaat een vuilgroen, later blauw wordend neerslag. Na met verdund zwavelzuur verwarmd te zijn, mag de oplossing door zilvernitraat niet terstond troebel worden.

Het ijzei gehalte moet minstens 3 pet. bedragen, hetgeen op de volgende wijze wordt onderzocht: Los op 1 G. Staalsuiker, onder verwarming op een waterbad, in 10 cM? verdund zwavelzuui. \ oeg, als de bruine kleur der oplossing in geel is overgegaan, druppelsgewijs kaliumpermanganaat (1 = 200) toe, totdat de roode kleur niet meer terstond verdwijnt, en verwarm de vloeistof met een weinig spiritus, om de overmaat van kaliumpermanganaat te ontleden. Los in de bekoelde vloeistof op 2 G. kaliumiodide, en titreer na 1 uur met 71U N. natnumthiosulfaat. Hiervan moet ter ontkleuring minstens 5,4 cM? vereischt worden.

Saccharinum.

Saccharine.

C'H*\SO./NH-l'2-

Wit, kristallijn, reukeloos, zeer zoet smakend poeder, dat bij 294» smelt. Saccharine is in 360 deelen water, in 37 5 deelen spiritus en in 54 deelen aether oplosbaar. Ook in alkaliën en in koolzure alkaliën lost het gemakkelijk op. De oplossingen in water en in spiritus reageeren zuur.

Sluiten