Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ Sal Wildungense facticium. Kunstmatig Wildungerzout.

Meng

vijf deelen Uitgedroogd Natriumsulfaat, 5

tien deelen Poeder van Kaliumsulfaat 10

tweehonderdveertig deelen Calciumcarbonaat, 240 tweehonderdveertig deelen Magnesiumcarbo-

naat, 240

tweehonderd vijf en twintig deelen Poeder van Natriumhydrocarbonaat 225

en

tweehonderdtachtig deelen Poeder van Natriumchloride 280

Wit, droog poeder.

Met behulp van ongebluschte kalk te bewaren.

+ Salicylas ammonicus. Ammoniumsalicylaat.

C6H4.0H.C00NH4.V0H,0.

Kleur- en reukelooze kristallen, die bij verhitting, onder ontwikkeling van phenolhoudende dampen, verbranden, zonder iets achter te laten. Ammoniumsalicylaat is in 1,15 deelen water en in 2,2 deelen spiritus oplosbaar.

Door natronloog wordt uit Ammoniumsalicylaat ammoniak ontwikkeld. De oplossing in water (1 = 20) scheidt, bij toevoeging van verdund zoutzuur, kristallen af, die in aether gemakkelijk oplossen. De oplossing in water (1 = 1000) wordt door ferrichloride nog violet gekleurd.

De versch bereide oplossing in water (1 = 5) moet helder

Sluiten