Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ Salicylas natricus cum Theobromino-Natrio. Natriumsalicylaat met TheobromineNatrium.

Diuretinuiii.

Diuretine.

Loa op

honderd deelen Theobromine 100

in

tweehonderd twee en twintig deelen Oplos sing van Natriumhydroxyde, bevattende 10 pet. NaOH (soortelijk gewicht 1,111), vrij van

carbon aat 222

Meng deze vloeistof met een oplossing van

acht en tachtig en zeven tiende deelen Natriumsalicylaat 88,7

in

honderdtachtig deelen Water 180

Filtreer door watten, en damp het fikraat bij kleine gedeelten op een waterbad uit. Breng de droogrest tot poeder (B40), en droog dit poeder, totdat overgebleven zijn

tweehonderdvijftien deelen 215

Wit, zoetachtig-zilt en daarna bitter smakend, reukeloos poeder, dat bij verhitting onder waterverlies en het uitstooten van witte dampen smelt en bij verdere verhitting een donkere, poreuze, alkalisch reageerende massa achterlaat. Met een gelijk gewicht water geeft het poeder een kleurlooze, heldere of bijna heldere oplossing, die rood lakmoespapier blauw kleurt.

De oplossing in water (1 — 100), zwak zuur gemaakt door azijnzuur, wordt door ferrichloride violet; wordt de oplossing zuur gemaakt met zoutzuur, dan scheidt zich een wit neerslag af, dat in natronloog oplosbaar is.

Sluiten