Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt de oplossing in natronloog met zoutzuur zuur gemaakt, dan wordt phenol ontwikkeld en een wit, kristallijn neerslag afgescheiden, dat na omkristaliiseeren moet voldoen aan de eischen, bij Salicylzuur gesteld.

De oplossing van 100 mG. Phenylsalicylaat in 2 cM? zwavelzuur is geel en wordt door 1 druppel salpeterzuur eerst purperviolet, dan blijvend donkergroen.

Wordt 50 cM? water met 1 G. Phenylsalicylaat gekookt en na bekoeling gefiltreerd, dan mag het filtraat niet zuur reageeren. In 10 cM5 van het filtraat mag noch door ferrichloride eene violette verkleuring, noch door broomwater een troebeling ontstaan; evenmin mag 10 cM? door zwavelwaterstof, door baryumnitraat of door zilvernitraat terstond van uiterlijk veranderen.

Santoninum.

Santonine.

CijHJJOJ.

Kleur- en reukelooze, glanzende, zwak bitter smakende, rhombische kristallen, die bij 170" smelten, bij sterkere verhitting, onder gedeeltelijke ontleding, sublimeeren en bij verbranding niets achterlaten. Santonine is nagenoeg onoplosbaar in water, oplosbaar in 52 deelen spiritus, in 200 deelen aether, in 2,9 deelen chloroform en ook in vette oliën. Deze oplossingen reageeren neutraal.

Aan het daglicht blootgesteld, wordt Santonine geel.

Wordt bij een oplossing van 100 mG. Santonine in l cM? zwavelzuur 1 cM? water en 1 druppel ferrichloride gevoegd, dan wordt de vloeistof donkerviolet.

Wordt 100 mG. Santonine in een buisje voorzichtig verhit, dan ontstaat een sublimaat, dat met 2 cM? spiritueuze kalioplossing een roode vloeistof geeft.

Sluiten