Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overmaat zilver terug met >/10 N. ammoniumsulfocyanide, totdat de intredende roode kleur bij omschudden niet dadelijk meer verdwijnt. Iedere cM? verbruikte V10 N. zilvernitraat komt overeen met 5,85 mG. natriumchloride.

+ Sapo kalinus.

K a I i z e e p.

Voeg bij

vijf en dertig deelen Oplossing van Kaliumhydroxyde, bevattende 35 pet. KOH (soorte 1 ij k

gewicht 1,344) gg

vijf en zestig deelen Sesamolie 65

Verwarm op een waterbad, onder aanhoudend roeren, tot volkomen verzeeping. Voeg water toe, totdat verkregen zijn honderddeelen jqq

Geelachtig-witte, bijna reukelooze, weeke zeep, die in water en in spiritus helder oplost.

De oplossing in spiritus (1 = 10) mag bij 15°, ook na 24 uur, niets afscheiden (arachüolie) en door phenolphthaleïne niet gekleurd worden.

l)e vetzuren, afgescheiden uit 10 G. Kalizeep, mogen de reactie op katoenolie niet geven.

Sapo medicatus. Medicinale Zeep.

Voeg bij

zes en vijftig deelen Oplossing van Natriumhy-

droxyde, bevattende 35 pet. NaOH (soortelijk gewicht 1,384)

Sluiten