Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ Sapo superadipatus cum Sulfure praecipitato.

Zwavelzeep.

Meng

vier deelen Wolvet 4

met

tien deelen Geprecipiteerde Zwavel, 10

twintig deelen Kalizeep 20

en

zes en zestig deelen Medicinale Zeep 6G

Pers het mengsel in den gewenschten vorm.

Lichtgele, harde stukken, die ook op de doorsnede gelijkmatig van kleur moeten zijn.

Secale cornutum. Moederkoor n.

Het sclerotiuin van Claviceps purpurea, Tul., in Ann. Sc. nat. Sér. III. T. XX (1853), verzameld op de akkers uit de aren van Secale cereale, kort vóór de volkomen rijpheid der graan vrachten, en bij een zachte warmte gedroogd.

Lengte: x=14,6 mM., dik tot 6,5 mM.; in drogen toestand bros; cylindervormig, tevens eenigszins 3- of 4-kantig, boogvormig gekromd, naar top en voet geleidelijk dunner toeloopend. Aan den top somtijds met een klein, vuilwit kapje (spermogonium). Oppervlak met overlangsche gleuven, meestal 2 of 3 daarvan veel dieper dan de andere; veelal ook met overlangsche en dwarse barsten; dof-grijsachtig-, soms paarsachtig-zwart, eenigszins berijpt. Dwarse breuk etfen, dof, paarsachtig-wit.

Reuk, bij eenigszins grootere hoeveelheid, onaangenaam: smaak zwak, zoetachtig, daarna eenigszins scherp.

27

Sluiten