Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt aan een mengsel van 2 cM? Oplossing van basisch Loodacetaat en 20 cM? water zoutzuur toegevoegd, totdat zich geen neerslag meer vormt, uit de afgefiltreerde vloeistof het nog achtergebleven lood verwijderd door zwavelwaterstof en wordt opnieuw gefiltreerd, dan mag het filtraat door ammonia niet van uiterlijk veranderen en na uitdamping en gloeiing van de droogrest geen weegbare rest achterlaten.

Solutio Ammoniae spirituosa anisata. Ammoniakale Anijsspiritus.

Spiritus Ammoniae anisatus.

Los op

vier deelen Anijsolie 4

in

zes en zeventig deelen Spiritus 76

Voeg hierbij

twintig deelen Ammonia 20

Aanvankelijk kleurlooze, doch allengs lichtgeel wordende, sterk naar anijsolie en naar ammoniak riekende vloeistof. Soortelijk gewicht 0,868 — 0,872.

10 cM? Ammoniakale Anijsspiritus moet ter neutralisatie 0,6 —10,1 cM? N. zuur vereischen.

+ Solutio Camphorae oleosa. Kamferolie.

Oleum camphoratum.

Los op

tien deelen Kamfer 10

in

Sluiten