Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op een waterbad een witte, vaste massa achterlaat, welke bij voorzichtige verhitting volkomen vervluchtigt.

Uit zilvernitraat, waaraan zooveel ammonia is toegevoegd, dat het aanvankelijk ontstane neerslag weder opgelost is, scheidt Formaldehydeoplossing reeds bij de gewone temperatuur een zilverspiegel af. Met ammonia alkalisch gemaakt, geeft Formaldehydeoplossing een kleurlooze vloeistof, die, op een waterbad uitgedampt, een witte, kristallijne, in water gemakkelijk oplosbare rest achterlaat.

Een mengsel van Formaldehydeoplossing en water (1=5) mag door zwavelwaterstof, door kaliumferrocyanide, door baryumnitraat en door zilvernitraat niet van uiterlijk veranderen.

\Y ordt 10 cM? Formaldehydeoplossing gemengd met 2,5 cM? Vio alkali, dan mag de vloeistof niet zuur reageeren.

Een mengsel van 1 cM? Formaldehydeoplossing, 5 cM?ioodoplossing en zooveel ammonia, dat een heldere en kleurlooze vloeistof wordt verkregen, mag binnen 1 uur niet troebel worden of naar iodoform rieken {acetan).

Wordt aan een mengsel van 3 cM? Formaldehydeoplossing en 50 cM? N. alkali bij gedeelten 100 cM? eener vooraf geneutraliseerde waterstofperoxydeoplossing toegevoegd; wordt het mengsel, 30 minuten nadat de gasontwikkeling is opgehouden, met N. zuur teruggetitreerd, lakmoes als indicator gebruikend, dan mag niet meer dan 14,5 en niet minder dan 13,4 cM? N. zuur ter neutralisatie vereischt worden.

Buiten invloed van het licht te bewaren.

+ Solutio Gummi arabici. Oplossing van Arabische Gom.

Los op

tien deelen Arabische Gom 10

in

negentig deelen Water 90

29

Sluiten