Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

druppels verdund zwavelzuur, dan mag de vloeistof binnen 5 minuten niet troebel worden.

Na verdamping van 50 cM? Waterstofperoxydeoplossing mag niet meer dan 250 mG. vaste stof achterblijven.

Wordt 5 cM? Waterstofperoxydeoplossing met water tot 100 cM? verdund, dan moet 25 cM? van het mengsel, na toevoeging van 10 cMi? verdund zwavelzuur, 21,3 — 22,8 cM? 1/in N. kaliumpermanganaat ter roodkleuring vereischen.

Buiten invloed van het licht op een koele plaats te bewaren.

+ Solutio Phenoli. F. I. Phenoloplossing.

Aqua phenolata.

Carbolwater.

Los op

twee deelen Phenol n

in

acht en negentig deelen Water

Heldere, kleurlooze, naar phenol riekende vloeistof,

+ Solutio Pi cis concentrata. Sterk Teerwater.

Aqua Picis concentrata.

Voeg bij

achthonderd deelen van het mengsel van

98

Sluiten