Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweehonderd deelen Spiritus 200

Laat het mengsel in een gesloten flesch, onder herhaald schudden, op een warme plaats staan tot volkomen verzeeping, en voeg er dan bij

honderdvijftig deelen Spiritus, 150

driehonderd acht en zeventig deelen Water 378

en

twee deelen Lavendelolie 2

Lichtgele vloeistof, die ongeveer 30 pet. Kalizeep bevat en met water in elke verhouding een helder mengsel geeft.

Worden bij 5 cM? Zeepspiritus 2 druppels phenolphthaleïne en 0,1 cM? V10 N. zuur gevoegd, dan mag de vloeistof niet rood zijn.

+ Stigmata Croci.

Saffraan.

Crocus.

De stempels van Crocus sativus, Linn. Sp. PI. 36, voor een klein gedeelte nog 3 aan 3 door den stijltop met elkaar vereenigd.

De afzonderlijke stempels 2 tot 4 cM. lang, van boven tot 4 mM. breed, zeer langgerekt omgekeerd driehoekig, gootvormig opgerold, daardoor aan den top zelfs trechtervormig, draderig, afgeplat, eenigszins gebogen, aan den bovenrand onregelmatig gespleten en met stempelpapillen bezet, donkeroranjebruin, eenigszins glanzend, een weinig vettig op het gevoel. Stukjes van de even in water opgeweekte en daarna tusschen filtreerpapier afgedroogde stempels, in een druppel sterk zwavelzuur gebracht, krijgen dadelijk een donkerblauwe kleur, die zich ook aan de vloeistof mededeelt en na ongeveer een halve minuut langzamerhand in roodbruin verandert

Reuk sterk aromatisch; smaak bitter en aromatisch.

30

Sluiten