Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot droog verdampt, dan blijft een rest, die door spiritueuze kalioplossing violet wordt, welke kleur later in rood overgaat. Wordt ongeveer 1 mG. Atropinesulfaat verhit, totdat zich nevels vertoonen, daarna met 1,5 cM? zwavelzuur verwarmd, totdat dit gekleurd wordt en de vloeistof, na bekoeling, met 2 cM? water gemengd, dan ontwikkelt zij een eigenaardigen bloemengeur.

De oplossing in water (1 = 20) geeft met baryumnitraat een wit neerslag, dat in verdund salpeterzuur onoplosbaar is.

De oplossing van 20 mG. Atropinesulfaat in 1 cM? water moet neutraal reageeren; zij wordt door 2 druppels ammonia troebel; door toevoeging van 0,5 cM? water moet deze troebeling weder verdwijnen.

10 mG. Atropinesulfaat geeft met 1 cM? zwavelzuur een kleurlooze oplossing, welke, ook bij toevoeging van 1 druppel salpeterzuur, kleurloos blijven moet.

De oplossing in water (1 = 50) geeft met goudchloride een citroengeel neerslag, dat aanvankelijk uit olieachtige druppels bestaat, doch later kristallijn wordt en bij verwarming in water beneden 100° smelt, in gedroogden toestand echter bij 135°—137°.

Atropinesulfaat mag na verbranding niets achterlaten. Grootste gift per keer 1 mG.

Grootste gift per etmaal 3 mG.

In onderhuidsche inspuiting:

Grootste gift per keer 0,5 mG.

Sulfas Chinini. Kininesulfaat.

(C20H„4N3O2)2H2SO4.7H:,O.

Kleurlooze, glanzende, naaldvormige, gemakkelijk verwee-

Sluiten