Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bonaat langzaam tot gloeihitte gebracht, dan wordt mercaptaan ontwikkeld, terwijl een bruinachtig-zwarte massa achterblijft; wordt de gloeirest met 15 cM? water overgoten en de oplossing gefiltreerd, worden verder aan het filtraat eenige druppels broomwater toegevoegd, totdat de vloeistof zwak geel is en wordt deze zuur gemaakt met zoutzuur, dan moet zij met baryumnitraat een wit neerslag geven.

Wordt 50 cM? water 1 minuut gekookt met 100 mG. Sulfonal en na bekoeling gefiltreerd, dan mag het filtraat door baryumnitraat en door zilvernitraat niet terstond troebel worden; 10 cM? van het filtraat mag door 1 druppel ferrichloride niet meer dan zwak geel worden; 10 cM5 van het filtraat, waaraan 1 druppel kaliumpermanganaat (1 = 1000 ) is toegevoegd, mag binnen 1 minuut niet ontkleurd worden.

Grootste gift per keer 2 G.

Grootste gift per etmaal 2 G.

+ Sulfophenylas zincicus. Zinksulfophenylaat.

(C6Hr0H.S03.l,4.)3.Zn.8H,0.

Kleur- en reukelooze, doorschijnende, rhombische kristallen, die aan de lucht verweeren. Zinksulfophenylaat is in 2,7 deelen water en in 2,7 deelen spiritus oplosbaar.

De oplossing in water (1 = 20) kleurt blauw lakmoespapier rood en geeft met zwavelammonium een wit, in zoutzuur oplosbaar neerslag; door ferrichloride wordt zij violet gekleurd. Wordt 100 mG. Zinksulfophenylaat met 500 mG. kaliumnitraat en 500 mG. watervrij natriumcarbonaat gegloeid en de gloeirest met verdund zoutzuur uitgetrokken, dan geeft de gefiltreerde vloeistof met baryumnitraat een wit neerslag.

Sluiten