Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het filtraat door 10 cM? zoutzuur niet troebel worden, ook niet na daarop volgende toevoeging van 2 cM? zwavelwaterstofwater.

Na verbranding van 1 G. Gezuiverde Zwavel mag niet meer dan 10 mG. vaste stof achterblijven.

+ Sulfur praecipitatum.

Geprecipiteerde Zwavel.

s.

Zeer fijn, geelwit poeder, dat onder ontwikkeling van zwaveldioxyde verbrandt en in de 10-voudige hoeveelheid zwavelkoolstof volkomen oplosbaar is.

Wordt 10 cM? Water met 1 G. Geprecipiteerde Zwavel geschud en gefiltreerd, dan moet het filtraat neutraal reageeren.

Wordt 10 cM? ammonia met 1 G. Geprecipiteerde Zwavel in een gesloten kolfje, gedurende 15 minuten, onder herhaald omschudden gedigereerd en daarna gefiltreerd, dan mag 5 cM? van het filtraat door 10 cM? zoutzuur niet troebel worden, ook niet na daarop volgende toevoeging van 2 cM? zwavelwaterstofwater.

Na verbranding van 2 G. Geprecipiteerde Zwavel mag niet meer dan 5 mG. vaste stof achterblijven.

Sluiten