Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nagenoeg reukeloos en sterk samentrekkend van smaak. Bij zachte verwarming met ongeveer gelijke deelen water of spiritus geeft Tannine lichtbruin gekleurde oplossingen, die zwak zuur reageeren en bij verdunning met het 5-voudiovolumen water helder blijven; in glycerine is Tannine gemakkelijk oplosbaar, niet in chloroform en in aether.

Do oplossing in water (1=30) geeft met ferrichioride een blauwzwart, met braakwijnsteen (1 = 20) een wit neerslag De oplossing in water (1 = 30) mag door ammonia niet anders dan geelbruin gekleurd worden. De oplossing in spiritus (1=3) mag, na menging met een gelijk volumen aether, niet terstond troebel worden (suiker, zouten).

500 mG. Tannine mag, bij 100" gedroogd, niet meer dan 60 mG. aan gewicht verliezen en na verbranding creen weegbare rest achterlaten.

+ Tartarus boraxatus. Boraxwijnsteen.

Los op, bij zachte warmte,

twee deelen Borax ^

en J

Vijf deelen Kaliumhydrotartraat, tot poeder gebracht,

° ' 5

in

vijftien deelen Water 15

Damp de heldere vloeistof uit, totdat het overgeblevene, bij bekoeling, bros wordt. Wrijf het fijn; stel het eenige uren aan een temperatuur van 50° bloot, en doe het, nog°warm in een goed sluitende flesch.

Wit, droog, wateraantrekkend, zuur smakend poeder, dat in 1 deel water oplosbaar is. Bij verhitting zwelt het sterk op.

Sluiten