Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 minuut helder blijven : de rest van het filtraat mag, na toev oeging van salpeterzuur en van baryumnitraat, binnen 10 minuten niet troebel worden.

Wordt 1 G. Kaliumhydrotartraat met 10 cM? azijnzuur Gedurende 1 minuut gekookt, de vloeistof met 15 cM? water verdund en na bekoeling gefiltreerd, dan moet het filtraat met ammoniumoxalaat minstens 1 minuut helder blijven.

Bij verwarming met natronloog mag uit Kaliumhydrotartraat geen ammoniak ontwikkeld worden.

Te la.

Gaas.

Een uit gezuiverd katoen vervaardigd weefsel, in den handel bekend onder den naam van Hydropliilgaas.

Gaas moet voldoen aan de eisehen van zuiverheid, bij Gezuiverde Watten gesteld.

3 M! weegt ongeveer 100 G.

Tela cum lodoformo. lodoformgaas.

Gaas, gelijkmatig met iodoform bedeeld.

lodoformgaas moet ongeveer 10 pet. iodoform bevatten. Het lodoformgehalte wordt op dezelfde wijze bepaald, als bij ioaoiormwatten is voorgeschreven.

Behalve de hier vermelde soort lodoformgaas is het geoorooid, ook gaas met een ander gehalte in voorraad te hebben: dit laatste mag niet meer dan %0 afwijken ten opzichte van liet gehalte, dat op de verpakking is aangegeven.

Buiten invloed van licht en lucht te bewaren.

Sluiten