Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Damp 15 G. Opiumtinctuur op een waterbad uit tot 5 G.; breng deze, met behulp van weinig water, in een droog kolfje »an bekend gewicht; voeg toe 250 inG. calciumhydroxyde en zooveel water, dat het gewicht van den inhoud van het kolfje 15,25 G. bedraagt. Laat, onder herhaald omzwenken, 3 uur staan; filtreer, en schud 10 G. van het filtraat(= 10 G. Opiumtinctuui) met 5 cJK aether en 100 mG. ammoniumchloride aanhoudend, gedurende 15 minuten, en laat 24 uur staan. \ oeg dan nog 2,5 cM? aether toe; breng de aetherische vloeistof op een droog filter; zwenk het waterig vocht nogmaals met 2,5 cM? aether om, en breng ook dezen op het filter. Verzamel, als de aether doorgeloopen is, de afgescheiden morphine, zooveel mogelijk, op het filter, en wasch kolfje en filter met water na, totdat 1 druppel van het artoopende vocht phenolphthaleïne niet meer kleurt; hiervoor mag 7,5 cM? water gebruikt worden. Breng filter met inhoud in het kolfje; voeg 10 cM? 710 N. zwavelzuur toe, en zwenk om, totdat de morphine is opgelost. Filtreer; wasch kolfje en filter met water na, totdat het afloopende vocht niet meer zuur reageert, en titreer de overmaat zuur terug, na toevoeging van 3 druppels haematoxyline, met »/10 N. alkali. Hiertoe moet 6,5 - 6,8 cM? vereischt worden. Iedere cM? gebonden zuur wijst 28,5 mG. morphine aan. '

Soortelijk gewicht 0,904-0,914. De verdampingsrest moet minstens 4,5 pet. bedragen.

Grootste gift per keer 1 G.

Grootste gift per etmaal 4 G.

Sluiten