Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt 5 cM? water .net 1G. Zinkvalerianaat geschud en -eltreerd, dan mag het filtraat met baryumnitraat niet meer uan een opalescentie geven.

W ordt 500 mG. Zinkvalerianaat met 1 cM? salpeterzuur op een waterbad tot droog uitgedampt en de rest gegloeid dan moet de gloeirest 132-135 mG. bedragen en voldoen aan de eischen van zuiverheid, bij Zinkoxyde gesteld.

Vaselinum album.

Witte Vaseline.

Vaselinum.

Vaseline.

Mengsel van koolwaterstoffen, uit ruwe petroleum verkregen.

Witte, nagenoeg reukelooze, gelijkmatige, halfdoorschijnende, zalfachtige massa, die bij 40°-41" tot een heldere blauw Huoresceerende vloeistof smelt.

W ordt 5 G. Witte Vaseline met een mengsel van 1 G. water en 4 G. zwavelzuur op een waterbad verwarmd, totdat de vaseline gesmolten is, vervolgens 5 minuten geschud en daarna weder verwarmd, totdat de vaseline zich heeft afgescheiden dan mag het zuur niet gekleurd zijn.

Wordt Witte Vaseline met het dubbel gewicht spiritus geookt, dan moet de bekoelde spiritueuze vloeistof de kleur van vochtig lakmoespapier niet veranderen.

Wordt 5 G. Witte Vaseline met 3 cM? natronloog op een waterbad verwarmd, totdat de vaseline gesmolten is, dan moet «ie na bekoeling afgescheiden waterige vloeistof, na met zoutzuur zuur gemaakt te zijn, helder blijven.

Sluiten