Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koperverbindingen. Magnesiumoxyde (5 G. met 100 cM?

water) of dunne kalkmelk. Eiwitoplossing (als bij Chloorwater). Later het darmkanaal ledigen.

Kwikverbindingen. Onmiddellijk eiwitoplossing (als bij Chloorwater), melk, dunne kalkmelk. Een mengsel van 9 deelen ijzerpoeder en 4 deelen zwavel of versch geprecipiteerd ferrosulfide.

Metaalverbindingen (Behalve de afzonderlijk in deze lijst genoemde). Eiwitoplossing (als bij Chloorwater) of melk.

Metadioxybenzol (Resorcine). Dunne kalkmelk. Later het darmkanaal ledigen. Geen vetten of melk!

Opium en preparaten. Atropinesulfaat (als bij Calabarzaad).

Petroleum. Eiwitoplossing (als bij Chloorwater) of melk.

Phenol. (Kreoline, Kresol, Lysol) als bij Metadioxybenzol.

Phosphorus. Als braakmiddel Kopersulfaat; na het braken Terpentijnolie (30 tot 40 druppels in slijmigen drank). Geen vetten of melk 1

Zilververbindingen. Eiwitoplossing (als bij chloorwater) en keukenzoutoplossing (3 G. in 300 cM? water).

Zinkverbindingen als bij Koperverbindingen.

Zuren. Magnesiumoxyde (10 G. met 200 cM? water) of dunne kalkmelk.

Zuringzout als bij Zuren.

Sluiten