Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Solntio Hydratis kalici Spiritneuze kalioplossing.

spirituosa. Een versch bereide oplossing van 1 deel Kaliumhydroxyde in 1 deel water, waaraan toegevoegd wordt 8 deelen Absoluten Alkohol.

Solutio Hydratis natrici. Natronloog.

Solntio Iodii. loodoplossing.

Los op 1 deel lood en 2 deelen Kaliumiodide in 97 deelen water.

Solutio Laccae Musci. Lakmoestinctuur.

Kook 10 deelen Lakmoes, tot grof poeder gebracht, gedurende 1 uur met 100 deelen Spiritus. Filtreer, en macereer het onopgeloste gedurende 2 dagen met 100 deelen van een mengsel van gelijke volumina Spiritus en water. Filtreer de oplossing ; verdeel haar in 2 gelijke deelen, voeg bij de eene helft zooveel verdund zwavelzuur, dat de kleur der vloeistof in rood is overgegaan, en meng dan met de andere helft.

Bewaar de vloeistof in een flesch, bij toetreding van lucht.

Wordt bij een mengsel van 3 druppels lakmoestinctuur en 25 cM? water 1 druppel Yio N. chloorwaterstofzuur gevoegd, dan moet de vloeistof rood worden; wordt bij een dergelijk mengsel 1 druppel 1 io N. alkali gevoegd, dan moet de vloeistof blauw worden.

Sluiten