Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Snlfis natricns. Natriumsulfiet.

De kristallen. De oplossing hiervan in water (1 = 10) moet neutraal of alkalisch reageeren en bij toevoeging van verdund zwavelzuur in ruime mate zwaveldioxyde ontwikkelen.

Siilfocyanetum kalieum. Kaliunisulfocyanide.

Een oplossing in water (1 = 20).

Sulfodimethylaniidoazo- Methyloranje.

benzolas natricus.

Een oplossing in water (1 = 1000). Worden bij een mengsel van 1 druppel Methyloranje en 25 cM? water 2 druppels x/10 N. chloorwaterstofzuur gevoegd, dan moet de vloeistof rood worden.

Sulfohydras aninionicus. Zwavel ammonium.

Verzadig Ammonia met gewasschen zwavelwaterstofgas.

Tanninum. Tannine.

Een versch bereide oplossing in water (1 = 20).

Tetrachloretnin carboni- Koolstoftetrachloride.

cum.

Kleurlooze, eigenaardig riekende vloeistof. Soortelijk gewicht 1,60. Kookpunt 75°—76°.

Wordt 5 cM? Koolstoftetrachloride gedurende 5 minuten geschud met 3 cM? zwavelzuur en 1 druppel kaliumbichromaat, dan mag de

Sluiten