Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdund zwavelzuur en na verwarming 10 cM? 1/100 N. oxaalzuur ter ontkleuring vereischt.

*Solutio Chloreti Iodii. Ioodchlorideoplossing.

Los op 9 G. Ioodtrichloride in een mengsel van 700 cM? IJsazijn en 300 cM? Koolstoffcetrachloride, en bepaal, op de hieronder opgegeven wijze, de sterkte der oplossing. Schud de oplossing dan zoolang met 10 G. lood, vooraf tot poeder gebracht, dat 5 cM? der aldus verkregen oplossing minstens 1,5 maal zooveel iood vrij maakt uit kaliumiodideoplossing, als bij het eerste onderzoek het geval was. Filtreer de oplossing, en verdun haar met zoo veel IJsazijn, dat 5 cM? ioodchlorideoplossing overeenkomt met 10 cM? 1/10 N. natriumthiosulfaat.

De sterkte der oplossing wordt op de volgende wijze bepaald: Meng 5 cM? der oplossing met 10 cM? kaliumiodideoplossing (1 = 10) en 30 cM? water, en titreer met i/10 N. natriumthiosulfaat enstijfseloplossing als indicator.

Solntio spirituosa Hydra- Alkoholische normaal Kalidratis kalici normalis. loog.

Een oplossing van Kaliumhydroxyde in zooveel Spiritus, dat 10 cM? der oplossing 10 cM? N. zuur ter neutralisatie vereischt.

Sluiten