Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. Tabel,

aanwijzend de verhouding tusschen het soortelijk gewicht en het gehalte aan alkohol (C.:H,,0) van Spiritus bij 15" [naar onderzoekingen van Dr. E. H. von Baumhauer,®]

A. beteekent het alkoholgehalte, <1. i. het aantal volumina alkohol (CoH60) van 15°, voorhanden in 100 volumina spiritus van 15°;

S. beteekent het soortelijk gewicht van den spiritus bij 15ü — dat van water van 4° als éénheid aangenomen;

G. beteekent het aantal graden inzinking, dat de glazen vochtweger, bedoeld bij Koninklijk besluit van 20 April 1863 (Staatsblad n°. 19), in den spiritus bij 15° aanwijst.

A. S. ! G. A. S. G.

I | j ~ j

100 0,7941 25,9 J 96 0,8120 23,1

99 0,7989 25,2 jj 95 | 0,8159 22,6

98 0,8035 24,5 94 | 0,8197 22,0

97 0,8079 23,8 j 93 0,8233 j 21,5

(!) Verhandeling over de dichtheid, de uitzetting, het kookpunt en de spanning van den damp van alkohol en van mengsels van alkohol en water. CVerhandel. v.d. Afd. Natnurk.der Kon. Akademie v. Wetensch. 1)1. IX).

Sluiten