Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de kolom G. zijn alleen de graden en hunne onderdeelen opgegeven, die op de schaal van den vochtweger voorkomen. Waar de berekende cijfers hiermede niet overeenstemden, zijn de naastbijgelegen graden of onderdeelen daarvan opgegeven. Voor het geval, dat men een gevonden inzinking nauwkeuriger tot soortelijk gewicht en alkoholgehalte wenscht te herleiden, volgt hier de daartoe strekkende berekening:

Als de gevonden inzinking wordt opgeteld bij 100 en deze som in 100 wordt gedeeld, dan stelt het quotiënt het overeenkomstige soortelijk gewicht voor.

Sluiten