Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bevestigende Vragen en Antwoorden, zie onder: Vragen en Antwoorden.

Brief wisseling: Hoogst belangrijke briefwisseling tusschen Dr. H. F. Kohlbrügge en een van de meest beroemden zijner tijdgenooten over de leer der Heiligmaking (aangehaald Tweede druk: Utrecht 1880).

Brieven. Brieven van Dr. H. F. Kohlbrügge. Uitgegeven door Dr. Eduard Böhl. Utrecht. C. van Bentum 1877. (Niet in den handel, alleen aan vrienden uitgereikt.)

Erlauternde Fragen und Antworten, zie onder: Vragen en Antwoorden.

Feeststoffen. Leerredenen gehouden door Dr. H. F. Kohlbrügge. Utrecht. C. van Bentum 1878.

Genesis 3. Leerrede over Genesis 3, gehouden in de Hervormde Kerk te Vianen, den'29 Juni 1856 (later opgeschreven en uitvoeriger bewerkt), door H. F. Kohlbrügge.

Handelingen. Leerredenen over de Handelingen der Apostelen, door H. F. Kohlbrügge. Brielle 1875. (Deze uitgave is zeer incorrect). Eene nieuwe vertaling verscheen te Amsterdam 1897.

Hebr. I. Sechs Predigten über das erste Kapitel des Briefes Pauli an die Ebraër, von H. F. Kohlbrügge. Elberfeld 1852.

Im Anfang war das Wort. Sieben Predigten über Evang. Joh. Cap. 1 : 1—18 gehalten von Herm. Friedr. Kohlbrügge, Dr. Theol. Elberfeld 1877.

Jona. Sieben Predigten über den Prophetenjona,gehalten im Sommer 1848. Elberfeld 1849. (Met eene slotpreek over Matth. 12:40).

Kort begrip. Kleine Catechismus, of kort begrip deileer volgens den Heidelbergschen Catechismus. (In gebruik bij de Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld). Utrecht 1853. Eene bewerking van het gewone „Kort Begrip".

Lehre des Heils. Die Lehre des Heils in Fragen und Antworten, dargelegt von H. F. Kohlbrügge. Zum 100. Geburtstag des Heimgegangenen als Manuscript gedruckt. Elberfeld 1903. (Dus niet in den handel).

Matth. I. Betrachtung über das erste Kapitel des Evangeliums nach Matthaus von Hermann Friedrich Kohlbrügge. Als Handschrift gedruckt. Elberfeld im Februar 1844. Hiervan verschenen twee vertalingen, eene van den Heer van Heumen, en eene van Ds. J. J. Gobius du Sart; beide zijn uitverkocht. Onlangs is het werk in het Hoogduitsch in Amerika opnieuw gedrukt voor den handel.

Sluiten