Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderwijzing. Eene onderwijzing in de leer en vermaning des Heeren. Amsterdam 1897.

Opleiding. Opleiding tot recht verstand der Schrift, voor eenvoudigen, die Gods Woord onderzoeken, door H. F. Kohlbrügge. Utrecht 1845.

I Petr. Leerredenen over den eersten Zendbrief van den Apostel Petrus. Amsterdam, Spin & Zoon 1852—1857.

Psalm 1. Over den eersten Psalm. Eene betrachting. Amsterdam 1882.

Psalm 50. Over den vijftigsten Psalm door H. F. Kohlbrügge. Amsterdam, Spin & Zoon 1846.

Psalm 51. Psalm LI. Zeven leerredenen, gehouden inde maanden Juni en Juli door H. F. Kohlbrügge. Amsterdam, Spin & Zoon 1854.

Rom. 7. Das siebente Kapitel des Briefes Pauli an die Römer in ausführlicher Umschreibung Elberfeld 1839. De Hollandsche vertaling is uitverkocht. In het Duitsch is het werk opnieuw gedrukt te Elberfeld 1899.

Rom. 7:14. Leerrede over Rom. 7: 14, gehouden te Elberfeld 1833,4e druk gedrukt achter de „Floogst belangrijke Briefwisseling". De Duitsche tekst en de allereerste Hollandsche uitgave van 1834 zijn iets korter.

Tabernakel. De Tabernakel en zijne gereedschappen. Achtentwintig leerredenen gehouden in de jaren 1857-59 door Dr. H. F. Kohlbrügge. Uit het Hoogduitsch vertaald. Amsterdam 1884.

Tale Kanaans. De Taal Kanaans. Een gesprektusschen twee Reizigers naar de eeuwigheid. Voor het volk door Dr. H. F. Kohlbrügge, Amsterdam 1884.

Vragen en Antwoorden. Eenige vragen en antwoorden tot zelfonderzoek en zelfoefening of bij het doen van Belijdenis des Oeloofs door Dr. H. F. Kohlbrügge. Utrecht, J. J. H. Kemmer.

Vragen en Antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidelbergschen Catechismus, door H. F. Kohlbrügge. Utrecht, Wed. M. Melder, 1851. Later meermalen te Amsterdam herdrukt. Uit het Hoogduitsch: „Erlauternde Fragen und Antworten". Dit geschrift heeft Kohlbrügge nog kort voor zijn dood één zijner vrienden aan het hart gelegd als datgene, waarin hij had samengevat wat Qod hem had geleerd.

Zur Feier des fünf und zwanzig-jahrigen Bestehens unseres Vereins. Elberfelfd 1889. Bevat eene belangrijke toespraak van Dr. Kohlbrügge, en een preek, beide uit het jaar 1187.

Nog zij opgemerkt, dat bij de aanhalingen der Duitsche werken de bladzijde met S. wordt aangeduid. Wordt hetzelfde werk na een kort verloop weder aangehaald, dan geschiedt dit met de letters: A. a. O. (Am angeführten Orte).

Sluiten