Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonden. Hij is dan geen volkomen Verlosser, tenzij alleen voor kinderkens in de wieg.

Bij deze redeneering van Dr. Kuyper wordt uit het oog verloren de organische eenheid tusschen Adam en ons, Adams schuld en onze schuld. Adams zonde is inderdaad het Peccatum originans. Daar begint de vloek, de ban over het menschelijk geslacht. Hetgeen volgde verzwaart zeker de schuld; onze werkelijke zonden verzwaren ons oordeel, maar het is niet iets dat mechanisch er naast geplaatst, er van losgescheurd kan worden. Paulus noemt het oordeel: den dood (Rom 5: 12). Het is de schuld, diedemensch gemaakt heeft (Heidelb. Catech. Zondag 6) en die door den Zoon des menschen opgenomen en gedragen wordt.

3. Indien de Christus als Hemzelven toegerekend bezeten heeft de erfschuld van Adam, dan van tweeën één: dan is hiermede ook in Hem de erfzonde geweest, die uit de erfschuld voortvloeit en er in kleeft; of wel, Hij heeft erfschuld zonder erfzonde gehad, maar dan is ook de band tusschen erfschuld en erfzonde verbroken, de erfsmet weggecijferd, en Pelagius heeft voor den oorsprong der werkelijke zonde gelijk.

Hierbij voegen wij onmiddellijk 7 en 11, waar met andere woorden nagenoeg hetzelfde gezegd wordt, namelijk dat, waar erfschuld is, erfzonde noodzakelijk volgen moet.

7. Bijaldien aan den Christus is toegerekend evenals aan ons.de erfschuld van Adam, dan is Christus niet gekomen „in de gelijkheid des zondigen vleesches, maar in het zondige vleesch zelf, en heeft Paulus ons misleid.

11. Bijaldien de Christus, omdat Hem, evenals aan ons, de erfschuld van Adam is toegerekend, in de dagen Zijns vleesches een toestand heeft doorleefd, waarin Hij onbekwaam was tot eenig goed en geneigd tot alle kwaad, zoodat Hij omwandelde in duisternis, en in den wil en in de genegenheden tegen God overstond, dan volgt hieruit van tweeën één: öf dat dit alles ook in ons zonder zonde kan bestaan, öf wel dat Hij zondaar wordt met ons.

Boven in den tekst hebben wij aangetoond, hoe de schuld wel met de erfzonde in het nauwste verband staat en haar bij

Sluiten