Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot het Fonds behooren ook de navolgende werken:

Lic. Fr. W. Cuno, Franciscus Junius der Aeltere, sein Leben und Wirken, seine Schriften und Briefe (mit Portr.) ƒ 6.—, verminderde prijs ƒ 3.—.

Lic. Fr. W. Cuno, Daniël Tossanus der Aeltere, sein Leben und Wirken, seine Schriften und Briefe (2 Theile mit Portr.) ƒ 7.50, verminderde prijs ƒ 4.50, gebonden f 5.50.

Lic. Fr. W. Cuno, Johannes Hartung en zijne negen ballingschappen. (Levensschets van een Geref. Pred. uit de dagen van den 30-jarigen oorlog), verminderde prijs . . ƒ 0.30.

Dr. W. I. M. Engelberts, Willem Teelinck (dissertatie), pr. f 1.50.

Th. j. Locher, Noch Perfectionisme noch Antinomianisme. Korte verklaring van Heidelb. Cat. Vr. en Antw. 114 en 115 en Rom. VII ƒ 0.40.

Th. J. Locher, Vragen en Antwoorden over de Bijbelsche Geschiedenis. 7e druk. Oude Testament .... ƒ0.30.

Nieuwe Testament ... ƒ 0.30. De beide deeltjes gebonden in één linnen band . f 0.90.

De Belijdenis des Geloo/s der Geref. Kerken in Nederland (37 Artikelen) met voorrede en aanteekeningen van Ds. Th. J. Locher f 0.12'

Dr. J. C. S. Locher, De leer van Luther over Gods Woord, (dissertatie) prijs ƒ 2.50.

Dr. G. Tjalma, Philips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, Historisch-dogmatische studie, (dissertatie). . Prijs ƒ 3.—.

B. Textor, Kern und Saftder H. Bibel. Verminderde prijs ƒ 0.60.

(Hetzelfde werk in de Nederduitsche taa!) Kern en merg van den H. Bijbel. Verminderde prijs ƒ 0.60.

Dr. Ad. Zahn, Ueber den biblischen u. kirchlichen Begriff der Anrechnung. Ein Beitrag zur Rechtfertigunslehre . ƒ 1.20.

Zie verder de Fondscatalogus, op aanvrage gratis. POSTBOX 434.

Sluiten