Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

De H. Thomas vertrekt uit Rome naar Parijs. — Zijn advies voor het generaalkapittel zijner orde in 1269.

— Nieuwe bestrijding van het kloosterleven door Gerard van Abbeville en Nicolaijs van Lisieux. — De Heilige schrijft zijn boeken: „Over de volmaaktheid van het christelijk leven" en „Tegen degenen, die de

lieden aftrekken van het kloosterleven". — het kloosterleven in de geschiedenis der H. kerk. — averroïstische geest in de artistenfaculteit te parijs.

— Hoofddwalingen van het Averroïsme. — Siger van Brabant. — Zijn geschrift „Over de intellectueele ziel". — De Heilige schrijft zijne verhandeling „Over

de eenheid des verstands tegen de Averroïsten". — Waardeering van dit werk. — Vriendschappelijke verhouding tusschen den heilige en de artisten. —

S. Thomas en Siger van Brabant in Dante's Paradiso.

— Een Triomf van St. Thomas door Francesco Traini.

Waarschijnlijk reeds in den herfst van 1268, en zeker vóór Paschen 1269!), bevond Thomas van Aquino zich weder te Parijs.

Zeven jaren had de Heilige Italië met zijn grooten geest van wijsheid en kloosterleven bezield2). Het waren zeven vruchtbare jaren geweest voor geheel de Christenheid. Nu kwam het uur, dat hij uit gehoorzaamheid de groote majesteit van Rome en

1) De gronden dezer tijdsbepaling zie men bij Mandonnet, Siger de Brabant, p. 99—104-

2) Dat Thomas in dien tijd eene reis zou gemaakt hebben naar Londen om er in 1263 het generaal kapittel zijner orde bij te wonen, is onjuist.

Sluiten