Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude meesters op hunne wijze geschilderd in schoone Triomfen van St. Thomas. Daar is b.v. het bekend tafereel van Francesco Traini in de Sint-Catharinakerk te Pisa. Door een lichtkrans omluisterd is de heilige Leeraar op een troon gezeteld, terwijl God uit den hooge zijnen dienaar zegent en diens hoofd met een drievoudigen lichtstraal beschijnt. Mozes, Paulus en de vier Evangelisten zweven den verheerlijkte ter zijde en gloren diens slapen met hun licht. Van Plato en Aristoteles, die zich in een lagere sfeer bevinden, straalt ook licht uit naar hun glorierijken leerling: doch hun glans verheldert alleen het benedengedeelte van diens gelaat. Averroës ligt verslagen voor Thomas' voeten neder; de groote kommentaar(1) van den Cordovaan schijnt door den engel van Aquino met een bliksemstraal getroffen (2).

Eenige jaren na Traini, omtrent 1360, schilderde Taddeo Gaddi Thomas' triomf in de kapittelzaal of de zoogenaamde kapel der Spanjaarden van het aan kunstherinneringen rijke florentijnsche klooster Santa Maria Novella: Averroës, kenbaar aan zijn tulband, ligt verslagen tusschen twee andere verwonnen dwaalleeraren, Arius en Sabellius (3). Te Rome in de Minerva, waar Filippino Lippi zijn schoone Disputa van St. Thomas heeft geschilderd; in de Galleria te Florence, waar een onbekende de School van S. Thomas (4) naar fra Angelico's manier heelt geschetst en in andere werken van mindere waarde, wordt de zegepraal van ware wijsheid over valsche wijsbegeerte door Thomas' overwinning op Averroës verzinnelijkt.

(1) Dante, Inferno, IV noemt Averroës' hoofdwerk: il gran commento.

(2) Vgl. Grimouard de S. Laurent, Guide de 1'art Chrét. I, 417. — In een Triomf van St. Thomas, door Benozzo Gozzoli voor de kathedraal van Pisa geschilderd en thans te Parijs in het Louvre, neemt Willem van S. Amour de plaats in van Averroës.

(3) Zie Berthier, Le Triomphe de Saint Thomas peint par Taddeo Gaddi.

(4) Hier verschijnt Averroës tusschen Sabellius en Willem van Saint Amour.

Sluiten