Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz

II. GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT DEIl KLANKEN 25.

A. De klanken in verband met die van het

West-germaansch 25.

I. Yokalen in stamlettergrepen . . . . 25.

A. Korte vokalen 25.

B. Lange vokalen 31.

C. Tweeklanken 34.

II. Yokalen in Nevenlettergrepen. ... 35.

A. Voorlettergrepen 35.

B. Middenlettergrepen 37.

C. Eindlettergrepen 38.

III. Konsonanten 39.

A. Halfvokalen 39.

B. Liquidae 41.

C. Nasalen 43.

D. Explosieven en Spiranten 44.

a. Labialen 44.

b. Dentalen 46.

c. Alveolaren 49.

d. Gutturalen 50.

B. De klanken van uit het levende dialect

bescho0 wd 53.

I. Korte vokalen 53.

II. Lange vokalen 54.

III. Tweeklanken 56.

IV. Konsonanten 57.

C. Wetten voor de wijziging der klanken in

het dialect 59.

I. Vokalisme 59.

A. Qualitatieve veranderingen 59.

a. Umlaut 59.

b. Toonsverhooging 60.

c. Overgang in a 61.

d. Overgang in o 61.

e. Overgang in o 62>

Sluiten