Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

B. Quantitatieve veranderingen 62.

a. Rekking 62.

b. Verkorting 64.

c. Yokaalinschuiving 65.

d. Yokaalafval 65.

e. Yokaaluitval 66.

II. Konsonantisme 66.

a. Verscherping van zachte konsonant . . 66.

b. Verzachting van harde konsenant. . . 67.

c. Vereenvoudiging van geminata. ... 67.

d. Assimilatie 68.

1. progressieve assimilatie 68.

2. regressieve assimilatie 69.

e. Uitval van konsonant 69.

f. Afval van konsonant 70.

g. Invoeging van konsonant 71.

h. Spontane klankverandering 71.

III. WOORDVORMING 73.

I. Substantiva. Flexie 73,

a. Singularis

b. Pluralis

II. Adjectiva

A Flexie 70

a. Sterke flexie 77_

b. Zwakke flexie 77,

B. Trappen van vergelijking 77,

III. Telwoorden 73

A. Hoofdtelwoorden ... 78.

B. Rangtelwoorden

IV. Pronomina

A. Persoonijke 79

B. Bezittelijke

C. Aanwijzende 80.

D. Vragende §0.

E. Onbepaalde

Sluiten