Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Het dialect, waarvan ik hier de grammatica en een lijst der voornaamste woorden mededeel, behoort tot de Nederfrankische dialecten. Zoowel van het Rheinisch als van de westelijke dialecten wijkt het in menig opzicht af. In sommige opzichten, vooral op lexico-graphisch gebied, vertoont het overeenkomst met de zoogenaamde Saksische dialecten van de ten noorden van den OudenIJsel en meer oostelijk gelegen streken.

Dit taaleigen, dat ook het mijne is, wordt gehoord

in de gemeente Bergh, zooals deze zich uitstrekt om

de Berghsche bosschen, die onbewoond zijn, met de

vroegere abdij Elten als uiterste punt naar den Rijn.

In het zuiden en zuid-oosten valt de dialectgrens, van

even ten oosten van Netterden tot Dijk, ongeveer samen

met die van Duitschland en Nederland. Yan Dijk af

i

Sluiten