Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenigen tijd in hun geboorteplaats geleefd te hebben. Het idioom van deze personen heb ik hierbij niet opgenomen.

De taal dezer streek is echter niet op alle punten gelijk. Er zijn nog kleine verschillen. Wie in de streek geboren is herkent gemakkelijk „het buurtschap" waar iemand van daan is. Verkeer met de aangrenzende dialecten kan deze verschillen in het leven geroepen hebben. Zoo hooren we aan de noord-oostkant de alot-n in tweede lettergreep, vooral in dentaalomgeving, die een eigenaardigheid is van het Saksische dialect aan de overkant van den IJsel, bv. hustyn. Zoo hooren we aan de zuid-westkant de a meer palataal en de ê* meer tot r verhoogd, wat toegeschreven moet worden aan invloed van de Rijnkant, waar deze zoo gehoord worden.

Ik geef hier echter, deze afwijkingen op kleiner gebied ter zijde latend, wat het algemeen gangbare is en bij de overgroote meerderheid der bevolking gehoord wordt.

Zoo heb ik volgens de acustische methode eerst de woorden op de plaats zelve opgeteekend; daarna het grammatisch overzicht gemaakt en de klanken bepaald naar hunne historische ontwikkeling. Na zoo de klanken bepaald te hebben, heb ik nog ter aanduiding

Sluiten