Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Beschrijving der klanken volgens de registratie methode.

A. Methode.

§ 2. Bij de phonetische beschrijving van het dialect heb ik mij bediend van het registratie-apparaat van prof. H. Zwaardemaker. *)

Bij de vaststelling van de articulatieplaats volgens deze methode van objectieve waarneming kunnen we dezelfde onderscheidingen aannemen, die gelden in het systeem Sweet-Bell. Hierbij worden de vokalen naar de wijdte van kaakopening verdeeld in „hoog' (high), „midden" (mid), „laag" (low). Al naar de stand van de tong, articuleerend achter, in 't midden of voor in de mond spreekt men van „achter" (back) „tusschen (top), „voor" (front). Elk van deze negen denkt men zich gesproken met gespannen of met slappe tong. Dit geeft de onderscheiding in „nauw" (narrow) en „wijd" (wide). Nu kan ook de lipbeweging nog van invloed zijn op de resonantieruimte en dus op de aard van de klank. Men spreokt van „geronde vokalen" (rounded vowels) als de lippen vooruitbewogen zijn.

§ 3. Ook bij de registratie methode-Zwaardeinaker kunnen we drie standen van de kaak opmerken. Hierbij was ik wel niet in de gelegenheid dit op de exacte manier, die de heer Eykman volgde, vast te stellen 2), maar ziende de curven meende ik (natuurlijk betrekkelijk subjectief) drie standen te mogen aannemen, waarbij

1) Een beschrijving van dit apparaat en zijn werking is te vinden in: Onderzoekingen gedaan in het physiologisch laboratorium der Utr. Hoogeschool. Vijfde reeks I, eerste aflevering.

2) Zie hierover: Onderzoekingen physiolog. labor. 1. c. pag. 72—74.

Sluiten