Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt e. Bv. bet$r beter, get%r gaten, drëp draaien, kët%l ketel, këra vegen, lèp$l lepel, nëg%l nagel, spijker, bes bes, ëk azjjn, stëj plaats, zwier» zweren.

Aanin. e > ej in: kejmd kammen.

§ 69. e voor r -f- dentaal wordt ë. Bv. blekers doorgereden aars, vë$d%x vaardig, klaar, pë^t paard.

§ 70. e voor volgende i wordt i in: mins mensch, hnjjcs hengst, ojfeinkt, wips wesp, sptn^wip spinneweb. In de 3. sg. praes. i naast e. Bv. drix > drex draagt, vntfc, ve^k vangt enz. Zie § 67.

§ 71. e wordt o in: sont sint (sanctus).

Wgerm. ë.

§ 72. è' in gesloten lettergreep wordt e. Bv. ben mand, bes%m bezem, blekëqs doorgereden aars, efk%s eventjes, even, gelip weelderig, groen, bronstig, helpd helpen, gel%% geelachtig, bleek, knex knecht, hets hitte, het hert, leka lekken, nes nest, el%böx elleboog, el el, rex recht, spek spek, sxem naast sxqwi schaduw, zes zes.

§ 73. ë in open of oorspronkelijk open lettergreep wordt ë. Bv. gëv& geven, bëk^r beker, del deel, dorschvloer, gël geel, knëja kneden, lëqr leder, lëx leeg, nëmd nemen, rnël meel, sprëka spreken, smë^r smeer, vuil, vrëj vrede, wêfilt wereld, zwëv^l zwavel, kêql kerel, zix bëp bidden, lêza lezen, leva leven, wëk week.

§ 74. è' voor r -)- dentaal wordt ê. Bv. hëftt haard, gëqn gaarne, ëqt aarde, kê^s kaars, wë$t waard.

Aanm. 1. ë voor r -f- dent. blijft e in: het hert, ves vers.

Aanm. 2. é' wordt a in hat hart.

§ 75. è' voor r -f- konsonant behalve dentaal wordt a. Bv. bar'ix berg, barg3 bergen, stem sterven, war%k werk.

Sluiten