Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Lange vokalen.

Wgerm. a.

§ 92. a komt voor ala o. Bv. ögr ader, ds%m adem, wöfir waar, blo^r blaar, dröt draad, gjpöfr gevaar,jö^r jaar, mdnt maand, nolt naald, rot raad, ströl straal, bröjd braden, vröga vragen, loU laten, mot maat, not naad, pol paal, zöl zaad, icoga wagen, dó%r daar, hö^r haar, zwö%r zwaar, )öm%r jammer, mol maal, al%mdl allemaal.

Aanm. Ook a in de vroeg ontleende woorden is ö geworden. Bv. Pos» Paschen, klo$r klaar, helder, strot straat, tdfql tafel.

a in de later ontleende woorden blijft. Bv. stUts prachtig, flink, sx<its schaats.

§ 93. a voor i in de volgende lettergreep wordt ë. Bv. drejd draaien, gëf gaaf, kës kaas, krëj kraai, krëj» kraaien, nëja naaien, mëjd maaien, lë% laag.

§ 94. Jongere umlaut van a, nadat deze reeds tot 5 was overgegaan, is o. Bv. poltj9 paaltje, zwö$d zwaarte, droj draden, sx<>P schapen enz. (Bij s%op is de umlaut niet uit i te verklaren. Waarschijnlijk is deze pluraal gevormd naar analogie van droj draden, etc.)

§ 95. 5 in inlaut voor volgende w wordt djf. Bv. bló(iw9 blauwe, spröuwe spreeuwen, nouivs nauwe.

§ 96. a in auslaut wordt öyw. Bv. blö^w blauw, klö{iw klauw, sprö(iw spreeuw, ldy,w lauw, nö\iw nauw (naast no

Wgerm. ë.

§ 97. ë. kwam slechts in eenige ontleende woorden voor. ë werd hier tot r. Bv. brvf brief, spï'g^l spiegel,

Sluiten