Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanra. 3. n in auslaut in niet geaccentueerde lettergreep valt af. Zoo bv. in de infinitieven: gêvd geven, lö'pd loopen en in de pluraal der -n stammen, bv. nams namen, blümd bloemen.

Wgm.

§ 182. in inlaut voorkomende is geregeld behouden. Eveneens in auslaut. Bv. dwirg dwingen, vritp wringen, gereld heen en weer loopen, hat^a hangen , tvari wang, tótj tong, e/j eng, kön^ koning, lai\, naast la^k lang, zu\k zingt, vrotfc wringt, dwirtfc dwingt, ri^k ring.

Aanm. valt uit in hón^x honing.

D. Explosieven en Spiranten, a. Labialen.

Wgm. p.

§ 183. p is gebleven in anlaut, inlaut, en auslaut. Bv. pösd Paschen, pepil populier, pli% plicht, spon spaander, spij spuw, plïïx ploeg, prïzd prijzen, wopd wapen, dröp%l druppel, grvpa grijpen, sxar^p scherp, gel%p weelderig, groen, bronstig, zwöp zweep, damp damp, wasem, kramp kramp, zop zuipt, grip grijpt.

Aanm. p wordt % im auslaut voor t in: hij köx, kox koopt en in gqkox naast g$kof• Zie § 194.

§ 184. pp is vereenvoudigd tot p. Bv. nap nap, op op, ap^l appel, sxep» scheppen, krop krop, slepa slepen.

§ 185. Wgm. b, 5.

b kwam slechts in anlaut voor, in de verdubbeling bb (uit bj) en in de verbinding mb.

b in anlaut bleef. Bv. bat baard, blö%r blaar, bar%x

Sluiten