Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2) Westgerm. e voor r -)- dent.

§ 69.

3) „ „ ë in open lettergr.

§ 73.

4) „ B ë voor r -|- dent.

§ 74.

5) B „ a voor volgende i (j).

§ 93.

«•<!)» » ai. §115.

2) „ B i in open lettergreep. §79.

*• < 1) . » *• §98-

2) » „ ë. §97.

3) B „ ai. §117.

4) „ * co. §125. o < 1) i) » «■ §92.

2) B B o in open lettergr.

§ 86.

3) „ „ afca. § 65.

4) „ B a in open lettergr.

§ 61. aanm. 1.

5) „ B a voor r + dent.

§ 62. aanm. 2. ö < 1) „ „ o in open lettergr.

voor i (j). § 87.

2) „ „ 3 voor volg. /. § 106.

3) „ B a. (Bergh. 5) voor

volg. i. (jongere umlaut) § 94.

4) „ B auw voor volg. j.

§ 124.

5-<l) B „ au. § 120.

Sluiten