Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v < 1) Westgerm ö. § 188.

2) „ „ /"inanlaut. § 190.

3) v „ w „ voor r.

§ 157.

2 < 1) „ ?! '• § 194, 195.

2) „ „ «.§ 196.

3) n „ ƒ> in het suffix

§ 201.

4) v » d in auslaut. § 210.

d < 1) „ n <*»*,ƒ>, in anl- en

inl. § 202, 203, 206, 205. aanm. 1. 2) „ * dd. § 208. s < 1) „ „ s. § 213, 216, 214. aanm.

2) „ * ss. § 217.

3) „ „ rf. § 205. aanm. 3.

* < n s tusschen vokalen.

J D

§ 215.

2) „ „ s in anlaut voor vokalen en voor w. § 214.

* < 1) „ „ k. § 219.

2) „ „ kk. § 222.

3) „ , 9 na »i- § 224*

aanm. 1.

* < 1) „ . k na s. § 220.

2) „ n 7 in ausl. § 227.

3) „ „ XX- § 231.

4) „ „ g na § 224. aanm. 2.

5) „ „ f voor t. § 194.

6) „ „ ^ voor § 1®®- aanm-

Sluiten